HAHAMLARIN BÜYÜK İSRAİL PLANI

İsrail bilginlerinin üçüncü dersinde, Yahudilerin dünya hakimiyetine doğru ilerleyişlerini bir yılan resmi ile tasvir edilmiş bulunmaktadır. Serge Nilus'un kitabının, Amerikan ve alman baskılarında mevcut olmayan son kısmında, Avrupa devletlerini bir çember içine aldığı zaman sonuna kadar zafere ulaşacağı iddia edilen Yahudi kudretinin sembolü hakkında çok garip bilgiler verilmektedir. Yahudi geleneklerine bakılacak olursa, bu keramet Hz. Süleyman zamanına dayanmaktadır.
Yılanın başı, Yahudi önderlerini ve sırlarını temsil etmektedir. Bu baş milletlerin her birinin kalbine girerek, onların aklakını yok edecektir. Bu yılan rivayete göre, Siyon'un merkesinden yani Kudüs'ten hareketle, zafer turunu tamamladıktan sonra, tekrar Kudüs'e dönecektir.


Türkiye'ye Nasıl Sızdılar ?

İspanya sürgününün sonucunda çeşitli yerlere dağılan Yahudiliğin bir kolu, daha sonra Portekiz'e yerleşmişti. Bunlar meşhur banker aile Kamondo D'israeli idi. Ailenin D'israeli kolu zamanla İngiltere'ye, Kamondo olanlar da Selanik üzerinden İstanbul'a yerleşmişti. Doğu'nun Rothschild'i olarak adlandırılan Abraham de Kamondo, önce Gülhane Hatt-ı Hümaunu'nu sonra da Tanzimat Fermanı'nı ilan eden mustafa Reşit Paşa'ya büyük paralar veriyor ve bu devirde Osmanlı İmparatorluğu hızla borç alıyordu. Bu borçların bir kısmı Kamondo Bank'tan alınırken, diğer kısımları da ailenin Avrupa'daki bankerlerinden temin ediliyordu. Nitekim bu borçlanmalarda da aracılık eden gene Kamondo oluyordu. Böylece bu paralarla Kırım Savaşı finanse edilmiş, bu savaş bittiğinde sonuna kadar borca batan Osmanlı, Dunyun-u Umumiye'ye teslim olmuştu.
Osmanlı İmparatorluğu, bu ailenin kıskancından kendi payını Yasef Nasi, Abraham de Kamondo ve Galata Bankeri vasıtasıyla almış, zamanı geldiğinde de idaretin verilmesiyle başına açılan gaileler neticesinde, tarihin sayfalarına gömülmüştür. Tabi bu kan emicilerin son vuruşunda, onların yerli uşakları olan masonları ( özellikle ittihat ve Terakki içinde olanları ) özel bir yere koyduğumuzuda belirtelim.


Ve İsrail'in Şifresi...

Üstün ırk anlayışıyla, şeytani emir ve doktrinleri ilahi Tevrat'a büyük bir ustalıkla adeta monte eden Haham Nassi Juda, böylelikle bir Yahudi'nin günlük hayatından ömrünün sonuna kadar geçireceği yaşantıyı planlayan Talmud'u meydana getirdi. Bu talmud emirleriyle binlerce yıllık Filistin topraklarında kurdukları İsrail devleti, onların hayal ettikleri ''Büyük İsrail İmparatorluğu'na'' geçişi sağlayacak devlete kavuşturdu. Kurulan bu Yahudi devletinin yakın milli hedefleri şu iki aşamada toplanmıştır:

* Birinci Aşama:

Bu aşama, İSRAEL devletinin adında saklıdır.
İ Harfi: Irak devletini işaret eder.
S Harfi: Syrie (Suriye) devletini işaret eder.
R Harfi: Royaumde Jordanie (Ürdün) devletini işaret eder.
A Harfi: Arabie (Arabistan) devletini işaret eder.
E Harfi: Egypte (Mısır) devletini işaret eder.
L Harfi: Liban (Lübnan) devletini işaret eder.

Bu demektir ki, ismini teşkil eden bu altı harfin işaret ettiği Arap ülkelerini ele geçirme suretiyle, Ortadoğudaki birinci aşamayı teşkil eden milli hedefine ulaşmış olacaktır.

* İkinci Aşama:

Ortadoğ'daki hakimiyetini kayısız şartsız devam ettirebilmek için, bu bölgede yegane söz sahibi olan Türkiye'nin susturulması lazımdır. Birinci aşamayı gerçekleştirecek olan İsrael devletinin, İkinci aşamada milli hedefi şüphesiz Türkiye olacaktır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !